Neriskuj !!

12.02.2021 13:25

BOZP

12 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO BEZPEČNOU STAVBU

 

1. Než začneš něco dělat, zamysli se nad tím, jaké to může mít následky! Neohrozíš tím sebe nebo ostatní? Soustřeď se na svou práci, ale dávej pozor i na své okolí. Nevstupuj na pracoviště pod vlivem alkoholu či drog.

 

2. Používej pracovní vestu, přilbu, boty: Na pracovišti vždy používej OOPP - přilba, pracovní obuv, pracovní oděv nebo vesta s reflexními prvky ve funkčním stavu. Další OOPP jako jsou rukavice, bezpečnostní brýle či štít, respirátor, sluchátka atp. používej podle prací, které děláš nebo prostředí, ve kterém se pohybuješ.

 

3. Jisti se ve výškách!: Při práci ve výškách (nad 1,5 m) a nad vodou se chraň proti pádu kolektivní ochranou (zábradlí) nebo osobní ochranou (postrojem). Práce nad vodou je vždy prací ve výškách. Zajisti prostor pod sebou (vyhrazením nebezpečného prostoru, zajištěním předmětů proti pádu atp.).

 

4. Nelez do nezapaženého výkopu!: Nevstupuj do nezabezpečeného výkopu hlubšího než 1,5 m (v zastavěném území, 1,3 m). Nezatěžuj hranu výkopu do 50 cm od ní. Zajisti výkop, aby do něj nikdo nemohl spadnout.

 

5. Dávej pozor, kam šlapeš: Dávej pozor, kam šlapeš. Neseskakuj, použij žebřík nebo schůdky. Nepohybuj se v nebezpečném prostoru pracujícího stroje (max. dosah stroje + 2 m). Pokud musíš do bezprostřední blízkosti stroje, ujisti se, že o tobě strojník (řidič) ví a počkej, dokud nedokončí činnost a nedá ti znamení, že smíš vstoupit. Na strojích používej výstražné majáky.

 

6. Nepořádek ukliď! Udržuj na pracovišti pořádek. Materiál a vybavení skladuj tak, aby byly bezpečně dostupné a nikoho neohrožovaly.

 

7. Nepřibližuj se k zavěšenému břemeni: Nikdy se nepohybuj pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti. Potřebuješ-li s břemenem manipulovat, použij lana nebo tyče, případně vyčkej, dokud není břemeno těsně nad zemí.

 

8. Couvej s pípákem, jezdi s majákem: Omez couvání na minimum. Pokud musíš couvat, ujisti se, že se za tebou nikdo (a nic) nenachází. Pro zajištění bezpečného couvání, požádej o pomoc kolegu. Používej výstražné zařízení při couvání. Pravidelně kontroluj jeho funkčnost!

 

9. S nářadím pracuj, jak se má: Používej pouze nářadí, stroje a zařízení, které jsou v provozuschopném stavu s pravidelnou revizí/kontrolou. Používej je pouze k určenému účelu a podle návodu od výrobce. Používej předepsané OOPP.

 

10. Drž se dál od provozu: Při práci za provozu využij všechny možné prostředky, aby ses chránil od provozu (svodidla, stroje, materiál, dostatečný odstup). Dodržuj stanovené zásady při práci za provozu.

 

11. Dej si bacha v kolejišti: Při práci v provozované koleji nebo její blízkosti dbej zvýšené opatrnosti! Postupuj podle požadavků SŽ. Kde je to potřeba, zajisti bezpečnost pracoviště předsunutou hlídkou.

 

12. Nezapleť se do drátů: Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí dbej zvýšené opatrnosti. Ujisti se, že víš, kde se nacházejí a že je svou činností nepoškodíš.

 

VYŽADOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL = VRÁTIT SE BEZPEČNĚ DOMŮ